خدمـــات

طراحی و پیاده سازی وب سایت های عمومی


منظور از وب سایت های عمومی ، وب سایت های شرکتی،پرتالی، خبری، شخصی، فروشگاههای آنلاین، و ... می باشند.تیم طراحی از جدیدترین روش های موجود در دنیا و در کمترین زمان پروژههای وب را پیاده سازی می نماید.

طراحی و پیاده سازی وب سایت ها با کاربری خاص


وب سایت هایی نظیر اتوماسیون، مدیریت مشتریان و کنترل پروژه و نیز وب سایت هایی که بر اساس پروسه درون سازمانی شرکت ها طراحی و بهره برداری می شوند را شامل می شود.

تربیت نیروهای IT سازمان ها و شرکت ها


هدف ما قطع وابستگی های سازمان ها و شرکت ها در پشتیبانی و توسعه وب سایت ها با برون سازمان انهاست. این به پایداری حضور انها در دنیای مجازی کمک شایانی خواهد کرد. در این راستا بعد از پیاده سازی پروژه های وب، دوره آموزش تخصصی مدیریت وب سایت و توسعه آنها برای سازمان و شرکت ها برگزار می گردد.

برگزاری دوره های رایگان مشاوره برای سازمان ها و شرکت ها


در این دوره ها شناخت کلی محیط مجازی و انتخاب صحیح روش توسعه وب بحث و تبادل نظر می شود.عموما این دوره قبل از اتخاذ تصمیمات شرکت ها و سازمان ها در راه اندازی و توسعه وب ، به درخواست شرکت ها برگزار می گردد.