وب سایت اتوماسیون

این وب سایت با هدف سازماندهی فعالیت ها و پروژه های این شرکت طراحی گردیده است که علاوه بر ارجاع کار می توان پروژه های تعریف شده را و همچنین ساعات کارکرد افراد بر روی پروژه های مختلف را گزارش گیری نمود.

امکانات این نرم افزار آنلاین عبارت اند از:

1. تعریف پروژه

2.تعریف کار و فعالیت در راستای اجرای پروژه

3. ثبت مدارک و اسناد بر روی فعالیت های تعریف شده

4. ثبت گرارش توسط کارمندان و افراد پروژه

5. گزارشگیری بر اساس عملکرد افراد درون پروژه


تکنولوژی پیاده سازی : سیستم مدیریت محتوای دروپال

مدت زمان پیاده سازی این پروژه  :  1 مــاه

دیتا بیس : MySql

زبان وب سایت : فارسی